Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ngành, Địa phương – DDCI TP HCM

Mục tiêu

  • Xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, năng động và cầu thị
  • Cung cấp công cụ hiệu quả cho cơ quan nhà nước cấp trên tiến hành giám sát và thúc đẩy nâng cao chất lượng điều hành đối với cơ quan nhà nước cấp dưới
  • Hỗ trợ lãnh đạo các cơ quan nhà nước nắm được các đánh giá từ doanh nghiệp, nhà đầu tư về tình hình hoạt động của đơn vị, từ đó có thể lựa chọn và triển khai các biện pháp cải thiện
  • Tạo sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc cải thiện mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp
  • Tạo ra kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến đối với các cơ quan quản lý nhà nước.
  • Kích hoạt và thúc đẩy có định hướng tư duy sáng tạo trong công việc, thông qua thay đổi cách thức làm việc nhằm giảm thiểu nhũng nhiễu trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thông điệp

LẮNG NGHE - THẤU HIỂU
ĐỒNG LÒNG - ĐỘT PHÁ

Thư ngỏ

Năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khảo sát đánh giá năng lượng cạnh tranh cấp Sở – ban, ngành và địa phương – DDCI Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (DDCI) lần thứ hai. Với phương châm hành động “Lắng nghe – Thấu hiểu – Đồng lòng – Đột  phá”,
DDCI hướng tới mục tiêu:

  1. Tạo động lực cạnh tranh và cải tiến tại cơ sở thông tin cấp thường niên.
  2. Trao quyền cho cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan cùng chính quyền Thành phố liên tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu quả hoạt động điều hành kinh tế hướng tới môi trường kinh doanh thuận lợi, tăng trưởng, bền vững.

Giá trị cốt lõi

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH: Đánh giá năng lực điều hành kinh tế của các sở, ban, ngành và UBND các quận, thành phố.

KÊNH THÔNG TIN TIN CẬY: Tạo kênh thông tin tin cậy, rộng rãi và minh bạch để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

LAN TỎA THÔNG ĐIỆP: Tạo sự lan tỏa truyền thông mạnh mẽ về DDCI 2023 như là điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực triển khai cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Tham gia
khảo sát ngay

Đơn vị chỉ đạo

Đơn vị thực hiện

Đơn vị tư vấn

Đơn vị Phối hợp thực hiện