Hội đồng đánh giá 2023

Ông Võ Văn Hoan

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Hội đồng.

Ông Trần Phú Lữ

Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ông Nguyễn Thành Trung

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Thành viên

Ông Nguyễn Hữu Nam

Phó Giám đốc Liên Đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Thành viên

Ông Nguyễn Ngọc Hòa

Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Thành phố, Thành viên

Ông Trương Minh Huy Vũ

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, Thành viên

Ông Hoàng Công Gia Khánh

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên

Bà Lê Thị Thanh Loan

Viện trưởng Viện Chính sách Kinh tế và Kinh doanh – Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thành viên

Ông Mai Đình Lâm

Trưởng khoa Quản lý Kinh tế – Xã hội Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP.HCM, Thành viên

Ông Phạm Phú Trường

Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên

Ông Huỳnh Phước Nghĩa

Giám đốc Trung tâm Kinh tế, Luật và Quản lý – Đại học kinh tế TP.HCM, Thành viên

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn

Giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Thành viên

Hội đồng đánh giá năm 2022

Ông Võ Văn Hoan

Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành phố, Chủ tịch Hội Đồng

Ông Đào Minh Chánh

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ông Phạm Phú Trường

Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Bà Phan Kiều Thanh Hương

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên.

Bà Ngô Thị Hoàng Các

Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố, thành viên.

Ông Phạm Bình An

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, thành viên.

Ông Trần Ngọc Liêm

Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI – HCM), thành viên.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai

Chủ tịch công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Hội Nhập toàn cầu (GIBC), Chủ tịch Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, thành viên.

Ông Don Di Lâm

Tổng Giám đốc & Cổ đông sáng lập, Tập đoàn VinaCapital; Phó trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV), thành viên.

Ông Trần Lệ Nguyên

Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, thành viên.

Bà Cao Thị Ngọc Dung

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) kiêm Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân Thành phố, thành viên.

Ông Nguyễn Quốc Khanh

Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (Hawa) kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Kiến trúc AA, thành viên.

Bà Mary Tarnowka

Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham), thành viên.

Ông Hoàng Công Gia Khánh

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố, thành viên.